Financování


Online kalkulačka

  • Podpis Rezervační smlouvy (RS) - do 5-ti pracovních dnů úhrada rezervačního poplatku ve výši 100.000,- Kč
  • Podpis Smlouvy budoucí kupní (SBK) - do 60-ti kalendářních dnů od podpisu RS - do 10-ti pracovních dnů od podpisu SBK úhrada Kupní ceny (KC) ve výši 15% Úhrada zbývající části KC ve výši 85% - do 14-ti kalendářních dnů ode dne podání prohlášení vlastníka na katastr nemovitostí
  • Podpis Kupní smlouvy (KS) - do 14-ti kalendářních dnů ode dne úhrady celé KC

Financujícím partnerem tohoto projektu je ČSOB a.s.